کلید مینیاتوری تک پل ,فازو نول ,سه پل و چهارپل تایپ (B-C-D ) سری NSB 1-1

کلید مینیاتوری تک پل ,فازو نول ,سه پل و چهارپل تایپ (B-C-D ) سری NSB 1-1
  • NSB 1-1
    0 تومان 0 تومان

     

    کلید های مینیاتوری کلید های فشار ضعیفی هستند که معمولا در جریان های پایین در تابلو های روشنایی و تابلو های توزیع با توان کم وجهت حفاظت از مدارات کنترل و فرمان تجهیزات و تاسیسات برق ,سیم وکابل و ماشین آلات مورد استفاده قرار می گیرند.بدین صورت که در منازل و ساختمانها جهت قطع سریع مدار از کلید های مینیاتوری تیپ B و در تابلو های ابتدای ساختمان ها و کنتورها از تیپ Cو درشالترهای خیابانی و تابلو های توزیع قبل از کنتور از کلیدهای مینیاتوری تیپ D استفاده می گردد.