رله نشت جریان NSBRT

رله نشت جریان NSBRT
  • رله نشت جریان ترکیبی NSBRT
    0 تومان 0 تومان

    این محافظ جان (رله نشت جریان) علاوه بر اینکه عمل حفاظت در برابر جریان نشتی را انجام می دهد بصورت خو آگاهانه موجب حفاظت مدار در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار نیز می گردد.پیشنهاد استفاده از این نوع محافظ جان در اتاق های هتل و بعد از کنتورها در در جعبه کلید مینیاتوری مینیاتوری جایگزین کلید مینیاتوری می باشد.