رله نشت جریان NSBRM

موجود


-
+
رله نشت جریان NSBRM موجود

 

کلید جریان نشتی NSBRM

میزان حساسیت

10-30-100-300 MA

ظرفیت اتصال کوتاه

10KA-6KA

ولتاژ

230V

جریان نامی

16-100A(In)

تعداد پل

1P+N – 3P+N

این محافظ جان (رله نشت جریان ) تنها عمل حفاظت مدار در برابر نشت جریان جهت جلوگیری از آتش سوزی و حفظ جان انسان طراحی گردیده است پیشنهاد استفاده از این محافظ جان در ابتدای کنتور ها جهت حفاظت کلی (آتش سوزی -حفاظت جان) می باشد.

.