کلید اتوماتیک فیکس SPBF

موجود


-
+
کلید اتوماتیک فیکس SPBF موجود

 

کلید کمپکت فیکس مدل SPBf

حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه

جریان نامی

10A ~ 800

تعداد پل

3P- 4P

قدرت قطع

35~85(Uimp)KA

ولتاژ نامی Ue

380~400 V

.