کلید اتوماتیک قابل تنظیم SPBA

موجود


-
+
کلید اتوماتیک قابل تنظیم SPBA موجود

 

کلید کمپکت فیکس مدل SPBA

حفاظت در برابر اضافه جریان و اتصال کوتاه

جریان نامی

10-1600

تعداد پل

3P- 4P

قدرت قطع

35~85(Uimp)KA

میزان تنظیم جریان

1(in)-0.6

.